Cốp pha sàn – Coffa Sàn

Liên hệ

 • 2. Quy cách tấm coffa.

  • Chủng loại : Tôn thép, la thép.
  • Kích thước: 500mm x 1000mm và 1000mm x 1000mm.
  • Độ dày mặt là 1.0mm
  • Độ dày la xương: 2mm.
  • Trọng lượng: 6-13kg.
Hotline: 0944519368