Chéo Giàn Giáo Khung Mạ Kẽm

Liên hệ

Có 2 loại chéo giàn giáo,

Giằng chéo dài: 1.96m

  • Chất liệu:  thép mạ kẽm.
  • Chiều dài: 1.96m
  • Đường kính ống: D21.
  • Dùng giàn giáo khung 1m7 và 1m5

Giằng chéo dài: 1.71m

  • Chất liệu:  thép mạ kẽm.
  • Chiều dài: 1.71m
  • Đường kính ống: D21.
  • Dùng giàn giáo khung 1m2 và 0.9m
Hotline: 0944519368